Serviciul Calitatea factorilor de Mediu

Deşeuri şi Substanţe Chimice  Periculoase, Sol şi Subsol

email:  deseuri@apmhr.anpm.ro

  • Abos Alexandru
  • Puscas Éva

Lista operatorilor economici autorizaţi să colecteze materiale reciclabile

PLAN JUDEŢEAN DE GESTIONAREA DEŞEURILOR