Protocol Româno – Ungar

În perioada 16-20.04.2015 a avut loc întâlnirea Grupului Bilateral de Experţi pentru Ocrotirea Naturii a Comisiei Mixte Româno - Ungare pentru Protecţia Mediului, o colaborare transfrontalieră pe teritoriului Parcului Naţional Körös – Maros din Szarvas, Ungaria şi în ariile protejate aparţinând Parcului Naţional, la care au participat şi directorii executivi ai APM-urilor Arad şi Bihor şi s-au pus bazele unei colaborări transfrontaliere cu privire la posibilitatea reintroducerii dropiei în România, specie dispărută din România. 

Directoratul Parcului Naţional Körös–Maros a întărit asumarea responsabilităţii stabilite prin Protocolul încheiat la Săvârşin-România  în anul 2014, cu ocazia întâlnirii Grupului Bilateral de Experţi pentru Ocrotirea Naturii a Comisiei Mixte Româno – Ungare, şi va oferi şi în viitor o asistenţă tehnică în proiectarea lucrărilor de reabilitare a zonelor umede în cadrul cooperării bilaterale.