Proiect PNRR intitulat "REPARAȚII ȘI ZUGRĂVELI FAȚADA SEDIU AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI HARGHITA, SCHIMBARE TÂMPLĂRII EXTERIOARE ȘI AMENAJARE MANSARDĂ FĂRĂ SCHIMBAREA VOLUMETRIEI ACTUALE"

Adresa paginii de web a programului: https://mfe.gov.ro/pnrr/ 

Pagina de Facebook a programului: https://www.facebook.com/PNRROficial/

Comunicat de presă din data de 24.10.2023

Primul comunicat de presă, 12.04.2023:

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației și Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Agenția Națională pentru Protecția Mediului și Agenția pentru Protecția Mediului Harghita au semnat la data de 20.01.2023 Contractul de finanțare nerambursabilă nr. 8530/20.01.2023 pentru implementarea proiectului ”Reparații și zugrăveli fațada sediu Agenția pentru Protecția Mediului Harghita, schimbare tâmplării exterioare și amenajare mansardă fără schimbarea volumetriei actuale ” , în a doua rundă în cadrul apelului de Proiecte gestionat de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației finanțat din fonduri europene prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României și din fonduri naționale, Axa 2 – schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, Componenta 5 – Valul Renovării.

A Középítkezési, Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium és a Környezetvédelmi, Vízügyi és Erdészeti Minisztérium, az Országos Környezetvédelmi Ügynökség és a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség 2023 január 20.-án aláírta a 8530/2023.01.20 számú finanszírozási szerződést  “A Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyének homlokzati felújítása és festése, külső nyílászárók cseréje, a tetőtér beépítése az épület térfogatának növelése nélkül” nevű Projekt megvalósítására, melynek finanszírozását biztosítja a Középítkezési, Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium által kezelt Országos Helyreállítási Terv (PNRR), európai úniós forrásból és nemzeti alapból, második pályázati kiírás, 2. Tengely- Finanszírozási séma a középületek energetikai hatékonyságáért B.2 Müvelet: A középületek moderált vagy elmélyült energetikai renoválása, 5 Rész -Renovációs Hullám.

 


Implementarea proiectului ”Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și rezervația 2.465 Tinovul Luci și respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lina - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lina - Honcsok și rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos”, Cod SMIS 2014+ 105180

!!! Materiale de consultat pentru dezbaterile publice ce vor avea loc în data de 26.05.2021 și 08.06.2021

Măsurile de management PM APA LINĂ

Planul de activități PM APA LINĂ

Măsurile de management PM TINOVUL LUCI

Planul de activități PM TINOVUL LUCI

 

 

 

Asociatia Medio Pro Brașov în parteneriat cu Agenția pentru Protecția Mediului Harghita a început, în data de 28.11.2017, implementarea proiectului Elaborarea planurilor de management pentru ariile naturale protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și rezervația 2.465  Tinovul Luci și respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lina - Honcsok, ROSPA0169  Tinovul Apa Lina - Honcsok și rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos”, Cod SMIS 2014+ 105180

Valoarea totală a proiectului este de 3.027.941,60 lei, din care:

  • 2.551.439,66 lei – valoare eligibilă nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare;
  • 448.134,27 lei - valoare eligibilă nerambursabilă de la  Guvernul României

Obiectivul general (scopul) proiectului îl reprezintă conservarea biodiversităţii, conştientizarea şi informarea publicului privind importanţa valorilor naturale din ariile protejate de interes comunitar  ROSCI0246 Tinovul Luci și rezervația 2.465  Tinovul Luci și respectiv ROSCI0241 Tinovul Apa Lina - Honcsok, ROSPA0169  Tinovul Apa Lina - Honcsok și rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

O 1. Asigurarea unui management eficient al speciilor și habitatelor ariilor protejate ROSCI0246 Tinovul Luci si rezervația 2.465  Tinovul Luci, ROSCI0241 Tinovul Apa Lină - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lina - Honcsok și rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos prin elaborarea și aprobarea planurilor integrate de management în concordanţă cu legislaţia în vigoare - principalul instrument necesar pentru gestionarea eficientă şi responsabilă a acesteia şi pentru asigurarea conservării durabile a biodiversităţii.

O 2. Informarea,conştientizarea si consultarea populatiei si a factorilor interesati din zonele limitofe ariilor protejate, in vederea cresterii eficientei actiunilor de management pentru ariile protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și rezervația 2.465  Tinovul Luci, ROSCI0241 Tinovul Apa Lină - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lina - Honcsok și rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos.

Grupul țintă este format din următoarele categorii:  cetățeni din localitățile din jurul siturilor, vizitatori, factorii de decizie legislativi şi executivi, Consiliile Judeţene Harghita şi Covasna, reprezentanți ai instituțiilor guvernamentale,  micii întreprinzători locali, copiii de la școlile şi grădinițele din localitățile învecinate, ONG -urile care activează în zonă, alte administrații sau organizaţii de mediu.

Principalele activități ale proiectului sunt:  inventarierea, cartarea, evaluarea stării de conservare, identificarea ameninţărilor actuale şi potenţiale şi stabilirea masurilor de management în vederea menţinerii într-o stare favorabilă de conservare a speciilor și habitatelor de importanță comunitară pentru care au fost declarate ariile protejate vizate de proiect; elaborarea studiilor socio-economice în vederea fundamentării planurilor integrate de management/măsurile de conservare elaborate prin proiectul propus; elaborarea planurilor integrate de management pentru ariile protejate ROSCI0246 Tinovul Luci si rezervația 2.465  Tinovul Luci, ROSCI0241 Tinovul Apa Lină - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lina - Honcsok și rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos.; publicitatea obligatorie a proiectului; informarea şi conștientizarea publicului cu privire la importanţa conservarii elementelor caracteristice ariiilor protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și rezervația 2.465  Tinovul Luci, ROSCI0241 Tinovul Apa Lină - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lina - Honcsok și rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos.Proiectul se desfăşoară pe o perioadă de 30 de luni. Locul de desfăşurare al proiectului: ariile protejate ROSCI0246 Tinovul Luci și rezervația 2.465 Tinovul Luci, ROSCI0241 Tinovul Apa Lină - Honcsok, ROSPA0169 Tinovul Apa Lina - Honcsok și rezervația 2.467 Tinovul de la Plăieșii de Jos, care se extind pe raza judeţelor Harghita și Covasna, în regiunea de dezvoltare Centru, incluzând suprafeţe aparţinând localităţilor din județul Harghita: Plăieșii de Jos, Miercurea Ciuc, Sâncrăieni și județul Covasna: Estelnic, Poian.

Proiect cofinanţat din  Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020


Programul Casa Verde şi Casa Verde Plus 2016

Programul Operațional Infrastructură Mare (POIM) 2014-2020

Proiectul WOLF LIFE

Proiectul WOLF LIFE

 

Este în curs de implementare proiectul WOLF LIFE 13 NAT RO/ooo205   “Implementarea celor mai bune practici pentru conservarea in-situ a speciei Canis lupus la nivelul Carpaţilor Orientali”, proiect care va fi implementat pe raza a 6 judeţe şi anume: NT, MS, HR, CV, BV  şi VN,  cu o perioadă de derulare de 46 de luni (începând din data de 01.01.2014), valoarea   totală  pentru  APM HR fiind de 122392 de euro,  din care 75% este suportată de CE.   APM Harghita este beneficiar asociat,  proiectul fiind iniţiat de APM Vrancea.


Proiectul PACINFO

Proiectul PACINFO

Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita a derulat proiectul intitulat „PACINFO-rolul social şi de mediu al Politicii Agrare Comune”, împreună cu alte 15 APM-uri din ţară (APM  Alba, APM  Bacău, APM Bistriţa, APM Braşov, APM Buzău, APM Caras Severin, APM Cluj, APM Covasna, APM Gorj, APM Hunedoara, APM Mureş, APM Neamţ, APM Sibiu, APM Suceava, APM Vrancea).

Obiectivul proiectului: conştientizarea fermierilor şi a publicului larg privind rolul şi importanţa fermierului din zona montană în menţinerea biodiversităţii şi a peisajului montan, prin practici agricole tradiţionale şi sustenabile.

În cadrul proiectului au fost publicate ghiduri, materiale informative, pagină de web, seminarii, conferinţe, târguri, aplicaţie multimedia.

Perioada de implementare a proiectului: iunie 2014-aprilie 2015.

Proiectul a fost finanţat de Comisia Europeană (50%) prin Directoratul General Agricultură şi Dezvoltare Rurală, în cadrul programului de promovare a Politicii Agrare Comune şi cofinanţat de Ministerul Mediului şi Schimbărilor Climatice (50%).

Pagina de web a proiectului: www.zonamontana.ro.