Back

Informatii referitoare la procesul de actualizare al PNAPM

Termenul de depunere a fişelor de proiecte a fost prelungit până în data de 31.05.2011, informaţii suplimentare se regăsesc la secţiunea - Dezvoltare durabilă/Planificare mediu