Dezvoltarea durabila este un obiectiv general al Uniunii Europene stipulat în Tratatul de Aderare si care guverneaza toate politicile si activitatile Uniunii. El îsi propune îmbunatatirea continua a calitatii vietii si a bunastarii pe Pamânt, atât pentru generatiile prezente, cât si pentru cele viitoare.
„Dezvoltarea durabila este dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi” conform definitiei data de Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare în raportul „Viitorul nostru comun”, cunoscut si sub numele Raportul Brundtland.
În cadrul strategiei europene privind dezvoltarea durabila au fost stabilite obiective pe termen lung care privesc în mod esential schimbarile climatice, transportul, sanatatea si resursele naturale.