Back

Planul de activitate al APM Harghita

PRINCIPALELE ATRIBUŢII ALE AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

- eliberează acorduri, avize şi autorizaţii de mediu agenţilor economici

- urmăreşte modul de administrare a ariilor protejate

- monitorizează calitatea factorilor de mediu

- urmăreşte modul de gestiune a deşeurilor şi substanţelor chimice periculoase

- urmăreşte implementarea legislaţiei în domeniul protecţiei mediului de către agenţii economici ori de către administraţiile publice locale

- colaborează cu organizaţiile neguvernamentale şi mass-media în vederea informării şi educării publicului în spiritul respectului faţă de mediul înconjurător

OBIECTIVELE AGENŢIEI PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

-         implementarea acquis-ului comunitar de mediu transpus în legislaţia română

-         realizarea Planului Judeţean de Acţiune pentru Protecţia Mediului în colaborare cu Prefectura Judeţului Harghita, Consiliul Judeţean şi Consiliile Locale

-         sprijinirea administraţiei publice locale pentru elaborarea unor strategii proprii privind protecţia mediului

-         susţinerea implementării unor proiecte care vizează reconstrucţia ecologică şi protecţia biodiversităţii

Planul de acţiuni pe anul 2012 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, Strategiile şi Programele Guvernamentale sectoriale, Planul de măsuri prioritare privind integrarea Europeană, Directivele Europene transpuse în legislaţia românească şi pentru realizarea atribuţiilor manageriale.

Realizarea Planului de activitate 2011

Sinteză de realizare a planului comparativ cu anul 2010

Planul de acţiuni pe anul 2011 pentru realizarea obiectivelor cuprinse în Programul de Guvernare, Strategiile şi Programele Guvernamentale sectoriale, Planul de măsuri prioritare privind integrarea Europeană, Directivele Europene transpuse în legislaţia românească şi pentru realizarea atribuţiilor manageriale.