Back

NOU! COMUNICAT CASA VERDE - ÚJ! ZÖLDHÁZ KÖZLEMÉNY

AGENŢIA PENTRU PROTECŢIA MEDIULUI HARGHITA

COMUNICAT în legătură cu programul  „CASA VERDE"

 

 

Precizări privind procedura pentru semnarea contractelor, de către beneficiarii programului CASA VERDE pentru persoane fizice, ediţia 2011

 

Persoanele fizice care se regăsesc pe listele afişate din data de 14.11.2014 pe site-ul Administraţiei Fondului de Mediu http://www.afm.ro/casa_verde_pf.php, al căror documentaţii au fost acceptate, au la dispoziţie 60 de zile, începând din data de 26 martie 2015, să semneze contractul, prin prezentare la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Harghita, Miercurea Ciuc, str. Márton Áron nr.43 biroul 11;

Programul de lucru:

                 luni - joi între orele 9,00-15,00,

                 vineri între orele 9,00-14,00.

Pentru semnarea contractului beneficiarul se va prezenta la APM Harghita unde a depus cererea de finanţare, cu următoarele documente actualizate:

  1. Extras de carte funciară pentru imobilul în care se implementează proiectul aprobat, în original;
  2. Extras de cont bancar (cu CNP-ul beneficiarului) valid la data semnării contractului, în original;
  3. Copie CI a beneficiarului (titular contract), iar dacă au intervenit schimbări în numele beneficiarilor , este necesar după caz, certificatul de căsătorie / (certificat naştere + act divorţ), în copie şi original;
  4. Procură notarială (în cazul în care beneficiarul nu se pot prezenta personal pentru semnarea contractului) în original;
  5. Autorizaţie de construire (pentru imobilele aflate în construcţie) validă la data semnării contractului, în original.

 

 

 

 

 

Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség Közleménye

 

A Román Környezetvédelmi Alap honlapján www.afm.ro 2014 november 14-én  megjelent a Zöldház program 2011-es kiírásának  folytatásával kapcsolatos közleménye. 

Ez alapján azon fizikai személyek, amelyek szerepelnek a 2014 november 14-én közzétett névjegyzékben, támogatási szerződést írhatnak alá a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség székhelyén- Márton Áron utca 43 szám, 11-es irodában, 2015 március 26-tól számítva 60 napig.

Munkaprogram:

                 hétfő - csütörtök 9,00-15,00 óra között

                 péntek 9,00-14,00 óra között

A szerződés aláírásához szükséges okiratok:

  1. Az ingatlan telekkönyvi kivonata, érvényes és eredeti példányban
  2. Bankszámlakivonat (a haszonélvező  fél személyi azonosítószámával), eredeti példányban
  3. Személyi igazolvány másolata (szerződés aláíró)
  4. Közjegyzői  felhatalmazás, amennyiben a  haszonélvező fél nem tud személyesen megjelenni a szerződés aláírása érdekében, eredeti példányban
  5. Érvényes építkezési engedély az épülő ingatlanokra (ahol szükséges), eredeti példányban.