Back

COMUNICAT DE PRESĂ privind plata tarifelor pentru obţinerea actelor de reglementare , respectiv a analizelor de laborator efectuate la cerere

COMUNICAT DE PRESĂ

privind plata tarifelor pentru obţinerea actelor de reglementare , respectiv a analizelor de laborator efectuate la cerere

 

 

 

Agenţia pentru Protecţia Mediului Harghita informează cetăţenii, că începând cu data de 23.02.2015, efectuarea plăţilor reprezentând tarifele pentru obţinerea acordurilor/avizelor/autorizaţiilor de mediu emise, precum şi a analizelor de laborator efectuate la cerere de instituţia noastră, se vor face prin intermediul:

- Oficiilor Poştale, în cazul persoanelor fizice

- Băncilor/Trezoreriilor, în cazul persoanelor juridice.

Plăţile se vor efectua pe numele beneficiarului, având următoarele date de identificare:

Beneficiar:     APM Harghita Miercurea Ciuc
Cod Fiscal:    4245755
Cont IBAN:   RO59TREZ3515032 XXX000281
Banca:           Trezoreria Miercurea Ciuc

La depunerea dosarului se va prezenta copia dupa chitanţa emisă de Oficiul Poştal sau extrasul de cont pentru plăţi cu OP, care face dovada plăţii.

 

Director Executiv,

DOMOKOS László József

_______________________________________________________________________________________________________________

 

S A J T Ó K Ö Z L E M É N Y

 

a környezetvédelmi engedélyek és a megrendelésre végzett

laboratóriumi analízisek

ellenértékének (tarifok) kifizetéséről

 

 

Hargita Megye Környezetvédelmi Ügynöksége értesíti a gazdasági egységeket, intézményeket valamint a magánszemélyeket, hogy 2015. február 23.-ától bármilyen típusú környezetvédelmi engedélyre, illetve a megrendelésre végzett laboratóriumi elemzésekre megállapított ellenértékeket (tarife) a:

- a Román Postahivatalnál,  magánszemélyek esetében, illetve

- különféle bank-intézményeknél, vagy az állami Kincstárnál (Trezorerie), jogi személyek esetében, kell befizetni.

          Az engedélyezési iratcsomó iktatásához tehát szükséges egy másolat a postai befizetési nyugtáról (Chitanta), vagy a Bank/Kincstár által kiállított kifizetési utalványról (Ordin de plata), aminek tartalmaznia kell a következő adatokat:

Beneficiar:     APM Harghita Miercurea Ciuc
Cod Fiscal:    4245755
Cont IBAN:   RO59TREZ3515032 XXX000281
Banca:           Trezoreria Miercurea Ciuc

 

Domokos László József,

Hargita Megye Környezetvédelmi Ügynökség

Végrehajtó igazgatója