Back

Anunţ concurs de promovare

Vă înştiinţăm că APM Harghita organizează în data de 03.12.2014, ora 10, proba scrisă, şi în data de 05.12.2014 interviul,:

- concurs/examen de promovare în gradul profesional imediat superior celui deţinut de funcţionarul public, pentru două funcţii publice de execuţie din gradul asistent în gradul principal:

      Probele stabilite pentru concurs de promovare sunt:

         -selecţia dosarelor ,

         -proba scrisă

         -interviul

      Condiţiile de desfăşurare:

      Concursul sau examenul de promovare se organizează la APM Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Marton Aron Nr. 43 în data 03.12.2014, ora 10, proba scrisă, şi în data de 05.12.2014 interviul:

Dosarele de participare se depun la secretariatul agenţiei în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea concursului sau examenului de promovare.

            Condiţii de participare:

            -candidaţii care participă la concursul de promovare trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art.  65  din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu completările şi modificările ulterioare;   

            Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei şi la numărul  de telefon: 0266-371313