Back

Anunţ concurs

Conform adresei ANPM nr.1/15/TFP/07.01.2015 concursurile de recrutare/promovare pentru ocuparea funcţiilor vacante, de orice natură se amână până la o dată ce va fi comunicat ulterior!

 

ANUNŢ

 

Vă înştiinţăm că APM Harghita organizează în data de 26.01.2015, ora 10, proba scrisă, şi în data de 28.01.2015 interviul,:

- concurs pentru ocuparea funcţiei publice de execuţie vacantă,de referent,cl.III,grad profesional superior în cadrul Comp.Buget,Finanţe,Administrativ şi Resurse Umane

Probele stabilite pentru concurs sunt:

-selecţia dosarelor ,

-proba scrisă

-interviul

Condiţiile de desfăşurare:

Concursul se organizează la APM Harghita cu sediul în Miercurea Ciuc, str. Marton Aron Nr. 43 în data 26.01.2015, ora 10, proba scrisă, şi în data de 28.01.2015 interviul:

Dosarele de participare se depun la secretariatul agenţiei în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea concursului sau examenului de promovare.

Condiţii de participare:

-candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată (2), cu modificările şi completările ulterioare:

Condiţii specifice de participare:

-studii medii

-9 ani vechime pentru exercitării funcţiei publice;

-cunoştinţe de utilizare a calculatorului ;

-abilităţi în munca de echipă; 

-abilităţi în comunicare;

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul agenţiei şi la numărul  de telefon: 0266371313.